BASEN

Basen czynny od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

W piątki ostatnie wejście o godzinie 20.00

Wyniki badań wody
 

U W A G A  !!!
Informujemy, iż w roku szkolnym 2020/2021
BASEN czynny dla miasta wg następującego harmonogramu:

 

 
CENNIK
 
Basen - bilet normalny
10,00 zł
Basen - bilet ulgowy
5,00 zł
Basen - karnet (3wejścia) normalny
21,00 zł
Basen - karnet (3wejścia) ulgowy
13,00 zł

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU (pobierz)

Nad naszym bezpieczeństwem czuwa Fundacja Wodna Służba Ratownicza z Wrocławia.