dziecko w sieciSzanowni Państwo, Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii we współpracy z Fundacją Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie przygotowała dla Państwa broszurę pt. „Dzieci w wirtualnej sieci. Jak chronić dziecko przed zagrożeniami cyfrowego świata?”.

Dynamiczny rozwój mediów elektronicznych powoduje, że dostęp do nich dzieci i młodzieży staje się coraz łatwiejszy. Młodzi ludzie poświęcają
wiele czasu sprawom sieci, komunikowania się za pomocą portali społecznościowych czy na korzystanie z różnego typu gier online – stąd
zaniepokojenie nadmierną liczbą godzin spędzaną w świecie wirtualnym przez uczniów. Jest to problem coraz bardziej powszechny, dostrzegany
również przez nauczycieli i pedagogów.
Poniżej zamieszczamy treść broszury. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nią, aby świadomie podjąć kroki zmierzające do ewentualnego wskazania szkołom potrzeby podjęcia działań profilaktycznych w tym zakresie oraz udzielić wsparcia rodzicom i wspomagać ich w przeciwdziałaniu
e-uzależnieniom dzieci i młodzieży.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Dzieci w wirtualnej sieci_2021.pdf)Dziecko w wirtualnej sieci[ ]