Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni

Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
Basen w szkole
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

Prezentacja1Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

1. O przyjęciu ucznia do klasy pierwszej decyduje liczba uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym.

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

1) 100 punktów za wyniki egzaminu ośmioklasisty przedstawiony w procentach z:

  • języka polskiego,
  • matematyki,

- mnoży się przez 0,35;

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

2) 72 punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych (wskazanych przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej), otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:

- 18 punktów – ocena celująca,

- 17 punktów – ocena bardzo dobra,

- 14 punktów – ocena dobra,

- 8 punktów – ocena dostateczna,

- 2 punkty – ocena dopuszczająca;

3) 28 punktów za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym:

a) 7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

b) maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia;

c) 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej.

Aby za osiągnięcie kandydat mógł otrzymać punkty musi ono zostać wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

Czynności

Terminy

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

 

od 16 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. – do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia).

 

 

od 21 czerwca 2022 r. do 5 lipca 2022 r. – do godz. 15.00

 

Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje

 

 

od 21 czerwca 2022 r. do 5 lipca 2022 r. – do godz. 15.00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

do 5 lipca 2022 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

15 lipca 2022 r.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata niepełnoletniego albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 od 16 lipca 2022 r. do 22 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

23 lipca 2022 r.

do godz. 12.00

Facebook

Bannery

eDziennik

vulcan

Nauka zdalna

teams

EPUAP

epuap

Poczta

Email Marketing Service

BIP

bip

Serwer FTP

ftp

Stowarzyszenie

sto

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.